Hakkımızda

Türkiye’nin Yer Altı Zenginliklerini Ekonomiye Kazandıran Madencilik

Follow the way of innovation with us.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

0 K+
Happy Client
0 K+
Project Done
0 +
Expert Team
0
Review Client

ALPAGUT DODURGA KÖMÜR MADENİ İŞLETMESİ

Hukuku TKİ Kurumu uhdesinde bulunan Çorum ili, Dodurga İlçesi, Alpagut köyü dahilinde bulunan İR:80272 numaralı ruhsat sahasında 31.03.2017 tarihinde madencilik faaliyetlerine başlamıştır.

Yeraltı işletmesi olarak madencilik faaliyetini sürdürmektedir. Geri dönümlü, arkadan göçermeli yarı mekanize tahkimatlı üretim yöntemi uygulanmaktadır. İşletmenin risklerine göre uygun tasarımlarla projelendirme yapılmaktadır.

Üretilen tüvenan kömürler lavvar tesisinde toz, fındık ve parça olarak tasnif edilmektedir. Üretilen kömür; tuğla, şeker fabrikalarına sanayiye ve çeşitli paydaşlara tedarik edilmektedir.

ÇEVRE

Çevre, sağlık, iş güvenliği ve insan kaynakları uygulamaları ile madencilik sektöründe standartlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ülkemizin kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak milli servetini ekonomiye kazandırmada etkin sorumluluk almaya devam etmektedir.

Faaliyetlerini sürdürdüğü bölgelerde istihdam yaratarak bölgenin kalkınmasına ve  sivil toplum örgütleri ve resmi kurum ile kuruluşların işbirliğiyle hayata geçirdiği projelerle, bölgelerin toplumsal kalkınmasına fayda sağlamak hedeflenmektedir.

Teknolojiyle donatılmış ekipmanlarıyla yaptığı üretimlerde çevre ve iş sağlığı ve güvenliği  her şeyden önce gelmekte  ve vazgeçilmezi olan Çevre ile İş Sağlığı ve güvenliği  uluslararası standartlarda uygulamaktadır.

İŞ GÜVENLİĞİ

Faaliyetlerimizde tüm çalışmalar sağlık, güvenlik, çevre ve sosyal faktörler göz önünde bulundurularak değerlendirilir ve bütün riskler hesaplanarak sürdürülmektedir.  Daha sağlıklı, güvenli ve aynı zamanda verimliliği artırmak için yeniliklere  ve teknolojik  gelişmelere açık olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

İş sağlığı ve güvenliğini birinci öncelik  tutarak tüm çalışanlarımızın şartlarını sürekli iyileştiriyor ve proaktif önlemlerle  daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin yatırım döneminde mühendislik önlemleri ile başladığına inanıyor, işletmenin risklerine göre uygun tasarımları projelendirme aşamasında planlıyoruz.

Bu doğrultuda üretimimizi yarı mekanize sistemle gerçekleştiriyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği yaklaşımımız genel olarak şunları hedeflemektedir:

Sağlık ve güvenlik kültürünü sürdürülebilir hale getirmek için sorumluluklarımızın her zaman farkında olmak, Yasal gerekliliklerin ülke ve uluslararası standartları takip ederek uygunluğunu sağlamak, İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları ile sektörde örnek olmak. 

ŞİRKET AMACI

Her nevi doğal taş, maden cevherlerinin, mamul ve yarı mamul halde alımı, satımı, imalatı, montajı, ithalatı ve ihracatını yapmak,

Maden kanununa göre her türlü maden, doğal taş arama ruhsatı müracaatında bulunmak. Ön işletme ve işletme ruhsatı almak ve işletmek devir almak devretmek.

Maden doğal taş sahalarında maden, doğal taş üretimi yapmak, üretilmiş maden, doğal taş cevherlerini yurt içinde ve yurt dışında toptan ve perakende olarak alımını satımını, arama ve işletmeciliğini yapmak.

Madencilik sektörü ile ilgili her türlü madenin çıkarılması ve işletilmesi için gerekli ekipmanların ithal edilmesi, çıkarılan madenlerin, mamul veya yarı mamul hale getirmek için gerekli tesisleri kurmak, kurulu tesisleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmeye almak, gerektiğinde işletmek, hammaddelerin işlenmesi safhasında gerekli ekipmanları ithal etmek almak, satmak ve pazarlamak.

Kıymetli yarı kıymetli taşların pazarlanması, ithal ve ihracını yapmak.

Konusu ile ilgili her türlü plan proje etüt ve fizibilite, maden hafriyatları ve maden müşavirlik hizmeti yapmak, taahhüt hizmetleri ile ilgili işlerin ihalelerine iştirak etmek ve bunlarla ilgili sözleşmeleri yapmak.

Maden kanunun kapsamında bulunan her türlü maden kömürü, doğal taş ve taş ocağı arama üretim işletmeciliği yapmak.

Şirket adına veya başkalarınca işletilen her türlü maden ve endüstriyel mineralleri kırma, eleme, metalurji rafinerizasyon etme gibi işleri yapmak ,jeolojik etüt ve raporları topografik harita çizimleri yapmak, maden arama ,zemin etüt ve jeoteknik sondajlar yapmak ihalelere katılmak.

Beton malzemesi işlemek için santral kurabilir, kurulmuş olana kısmen ortak olup gereğinde de satın alabilir. Beton santrali ile alakalı her türlü ekip veya ekipmanı yurtiçi ve yurt dışından alabilir. Doğal taş, mermerit ve yapay taş ile ilgili her türlü aksesuarı ,üretimi ,montajı taahhüdü ve alım satımı yapmak veya yaptırmak.

Çalıştığımız diğer alanlar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Need Help?

World’s premiers engineering company.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Customer Support

Ipsum pede habitant letius efficitur condimentum penatibus potenti tortor morbi

Customer Support

Ipsum pede habitant letius efficitur condimentum penatibus potenti tortor morbi

News & Article

Ipsum pede habitant letius efficitur condimentum penatibus potenti tortor morbi

Let's start your project to be realize.

We planted our roots with a commitment to earning your trust and protecting lives, property, and prestige.

Duyurular

Çevre İzinlerimiz

Sıfır Atık Belgesi

Atık Su Arıtma Tesisi İzin Belgesi

Uygunluk İzin Belgesi

Satış İzin Belgesi